SOI CẦU VIP ONLINE

Chốt Đề Đầu – Đuôi Vip Miền Bắc

TUYỆT ĐỐI TRÚNG ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI VIP MIỀN BẮC

+Với thẻ nạp 300.000 VNĐ Anh Em sẽ Nhận được ngay Đề Đầu Đuôi Hôm Nay Về Bao Nhiêu

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 3 cái 100k )

+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU – DUÔI
NGÀY SOI CẦU ĐẦU-ĐUÔI VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!
 14/08/2018  Đầu 8 Đuôi 6  Win Đầu 8 Đuôi 6
 13/08/2018  Đầu 2 Đuôi 8  Miss
 12/08/2018  Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7 Đuôi 7
 11/08/2018  Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0
 10/08/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1 
 09/08/2018  Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
 08/08/2018  Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9
 07/08/2018 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3
06/08/2018 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1 Đuôi 4
  05/08/2018 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3 Đuôi 8
 04/08/2018  Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2 Đuôi 4
 03/08/2018  Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6 
 02/08/2018  Đầu 5 Đuôi 6  Miss
 01/08/2018 Đầu 8 Đuôi 2  Miss
  31/07/2018  Đầu 3 Đuôi 4 Win Đầu 3
 30/07/2018  Đầu 6 Đuôi 7 Miss
 29/07/2018  Đầu 7 Đuôi 2 Win Đuôi 2
 28/07/2018  Đầu 1 Đuôi 3 Win Đuôi 3
 27/07/2018  Đầu 6 Đuôi 5  Miss
 26/07/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6
 25/07/2018  Đầu 4 Đuôi 1 Win Đầu 4 Đuôi 1
 24/07/2018 Đầu 8 Đuôi 1  Miss
 23/07/2018  Đầu 5 Đuôi 6 Win Đuôi 6
 22/07/2018  Đầu 9 Đuôi 2  Win Đầu 9 Đuôi 2
 21/07/2018  Đầu 7 Đuôi 8 Win Đuôi 8
 20/07/2018  Đầu 5 Đuôi 2  Miss
 19/07/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
18/07/2018  Đầu 7 Đuôi 2  Miss
 17/07/2018 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3
 16/07/2018  Đầu 4 Đuôi 5  Miss
 15/07/2018  Đầu 5 Đuôi 7   Miss
 14/07/2018  Đầu 3 Đuôi 2  Miss
 13/07/2018 Đầu 1 Đuôi 3 Miss
 12/07/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5
 11/07/2018  Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4
 10/07/2018  Đầu 5 Đuôi 7 Win Đầu 5 Đuôi 7
09/07/2018  Đầu 2 Đuôi 9 Miss
 08/07/2018 Đầu 9 Đuôi 9 Win Đầu 9 Đuôi 9
 07/07/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7
 06/07/2018  Đầu 1 Đuôi 4  Win Đầu 1 Đuôi 4
 05/07/2018 Đầu 1 Đuôi 5  Win Đuôi 5
 04/07/2018 Đầu 9 Đuôi 5 Win Đầu 9 Đuôi 5
 03/07/2018  Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3 Đuôi 0 
 02/07/2018  Đầu 5 Đuôi 8  Miss
 01/07/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
 30/06/2018  Đầu 4 Đuôi 2 Win Đầu 4 Đuôi 2
 29/06/2018  Đầu 4 Đuôi 6  Miss
 28/06/2018 Đầu 0 Đuôi 3  Miss
 27/06/2018  Đầu 9 Đuôi 8 Win Đầu 9 Đuôi 8 
 26/06/2018  Đầu 7 Đuôi 3  Miss
 25/06/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3
 24/06/2018  Đầu 2 Đuôi 1  Miss
 23/06/2018  Đầu 9 Đuôi 6 Win Đầu 9 Đuôi 6
 22/06/2018  Đầu 4 Đuôi 3 Win Đuôi 3
 21/06/2018  Đầu 8 Đuôi 3  Miss
 20/06/2018 Đầu 1 Đuôi 5  Win Đầu 1 Đuôi 5
 19/06/2018  Đầu 8 Đuôi 9 Win Đầu 8 Đuôi 9
 18/06/2018 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3 Đuôi 3
 17/06/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6 Đuôi 4
 16/06/2018  Đầu 8 Đuôi 2  Miss
15/06/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5
 14/06/2018 Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4 Đuôi 3
 13/06/2018  Đầu 3 Đuôi 7 Win Đầu 3 Đuôi 7
 12/06/2018   Đầu 8 Đuôi 3  Miss
 11/06/2018  Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4
 10/06/2018 Đầu 0 Đuôi 3 Win Đầu 0 Đuôi 3
 09/06/2018 Đầu 9 Đuôi 9 Win Đầu 9 Đuôi 9
 08/06/2018 Đầu 3 Đuôi 8  Win Đầu 3 Đuôi 8
 07/06/2018 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
 06/06/2018  Đầu 5 Đuôi 2 Miss
 05/06/2018  Đầu 2 Đuôi 1 Miss
 04/06/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3
 03/06/2018 Đầu 0 Đuôi 0 Win Đầu 0 Đuôi 0 
 02/06/2018  Đầu 2 Đuôi 1  Miss
 01/06/2018  Đầu 7 Đuôi 2 Win Đầu 7 Đuôi 2 
 31/05/2018 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4
 30/05/2018 Đầu 6 Đuôi 3  Win Đầu 6 Đuôi 3
 29/05/2018  Đầu 9 Đuôi 7  Win Đầu 9 Đuôi 7
  28/05/2018  Đầu 9 Đuôi 6  Miss
   27/05/2018 Đầu 0 Đuôi 8 Win Đầu 0 Đuôi 8
 26/05/2018 Đầu 7 Đuôi 3 Win Đầu 7 Đuôi 3
 25/05/2018  Đầu 9 Đuôi 5    Miss
 24/05/2018  Đầu 2 Đuôi 3   Miss
 23/05/2018  Đầu 4 Đuôi 1  Win Đầu 4
  22/05/2018   Đầu 6 Đuôi 9  Miss
 21/05/2018  Đầu 2 Đuôi 5  Miss
 20/05/2018 Đầu 5 Đuôi 8 Miss
 19/05/2018  Đầu 9 Đuôi 1  Miss
 18/05/2018  Đầu 6 Đuôi 7  Miss
17/05/2018  Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2
 16/05/2018  Đầu 6 Đuôi 9  Miss
 15/05/2018  Đầu 1 Đuôi 6 Win Đầu 1 Đuôi 6
 14/05/2018  Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5
 13/05/2018  Đầu 6 Đuôi 7   Miss
 12/05/2018  Đầu 3 Đuôi 2  Miss
11/05/2018  Đầu 0 Đuôi 4 Win Đầu 0 Đuôi 4 
 10/05/2018  Đầu 4 Đuôi 5 Miss
 09/05/2018 Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0
 08/05/2018 Đầu 7 Đuôi 6 Win Đầu 7 Đuôi 6
 07/05/2018  Đầu 1 Đuôi 6 Miss
 06/05/2018  Đầu 3 Đuôi 4 Win Đầu 3
 05/05/2018  Đầu 2 Đuôi 5  Miss
 04/05/2018  Đầu 9 Đuôi 4  Miss
 03/05/2018  Đầu 2 Đuôi 0   Miss
 02/05/2018 Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu 7 Đuôi 9 
 01/05/2018  Đầu 1 Đuôi 5  Miss
 30/04/2018  Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1 Đuôi 4
 29/04/2018 Đầu 4 Đuôi 7  Win Đầu 4 Đuôi 7
28/04/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6
 27/04/2018  Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3 Đuôi 0
26/04/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6
 25/04/2018 Đầu 5 Đuôi 0 Win Đầu 5 Đuôi 0
 24/04/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5
 23/04/2018  Đầu 2 Đuôi 0   Miss
 22/04/2018 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6 Đuôi 8
21/04/2018 Đầu 6 Đuôi 6 Win Đầu 6 Đuôi 6
 20/04/2018 Đầu 6 Đuôi 1 Win Đầu 6 Đuôi 1
 19/04/2018  Đầu 7 Đuôi 9  Miss
 18/04/2018  Đầu 1 Đuôi 8  Miss
 17/04/2018  Đầu 3 Đuôi 2  Miss
 16/04/2018  Đầu 7 Đuôi 6 Win Đuôi 6
 15/04/2018  Đầu 2 Đuôi 7 Miss
 14/04/2018  Đầu 7 Đuôi 6 Win Đầu 7
  13/04/2018  Đầu 8 Đuôi 3  Miss
 12/04/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đầu 1 Đuôi 8
 11/04/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5 
 10/04/2018  Đầu 0 Đuôi 4 Miss 
 09/04/2018 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3
08/04/2018 Đầu 6 Đuôi 3  Win Đầu 6 Đuôi 3
 07/04/2018  Đầu 9 Đuôi 8 Win Đầu 9 Đuôi 8
 06/04/2018   Đầu 1 Đuôi 5 Miss 
 05/04/2018 Đầu 9 Đuôi 4 Win Đầu 9 Đuôi 4
 04/04/2018 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
Hệ Thống Bảo Trì!
 27/03/2018  Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7
 26/03/2018  Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3
 25/03/2018 Đầu 9 Đuôi 4 Win Đầu 9 Đuôi 4
24/03/2018  Đầu 4 Đuôi 5  Win Đầu 4 Đuôi 5
 23/03/2018 Đầu 1 Đuôi 3  Win Đầu 1 Đuôi 3
 21/03/2018 Đầu 8 Đuôi 5  Win Đầu 8 Đuôi 5
 20/03/2018 Đầu 6 Đuôi 5  Win Đầu 6 Đuôi 5
 17/03/2018 Đầu 1 Đuôi 5   Miss
 16/03/2018  Đầu 8 Đuôi 7  Miss
 15/03/2018  Đầu 1 Đuôi 2  Win Đầu 1
 14/03/2018  Đầu 4 Đuôi 3 Miss
 13/03/2018  Đầu 8 Đuôi 2  Miss
 12/03/2018  Đầu 9 Đuôi 5  Miss
 11/03/2018  Đầu 8 Đuôi 2  Miss
 10/03/2018  Đầu 7 Đuôi 5  Miss
 09/03/2018  Đầu 2 Đuôi 8 Win Đầu 2
  08/03/2018  Đầu 7 Đuôi 2  Miss
 07/03/2018  Đầu 8 Đuôi 3  Win Đầu 8 Đuôi 3
 06/03/2018 Đầu 7 Đuôi 3  Miss
 05/03/2018  Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5
 04/03/2018  Đầu 7 Đuôi 3 Win Đầu 7 Đuôi 3
 03/03/2018  Đầu 6 Đuôi 3  Miss
 02/03/2018  Đầu 9 Đuôi 5   Miss
 01/03/2018  Đầu 2 Đuôi 8 Win Đầu 2 Đuôi 8
 28/02/2018  Đầu 6 Đuôi 2  Miss
 27/02/2018  Đầu 6 Đuôi 6  Win Đầu 6 Đuôi 6
26/02/2018  Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3
 25/02/2018  Đầu 1 Đuôi 6 Miss
 24/02/2018  Đầu 8 Đuôi 5  Miss
 23/02/2018  Đầu 7 Đuôi 9   Miss
 22/02/2018  Đầu 9 Đuôi 5 Win Đuôi 5
 21/02/2018 Đầu 5 Đuôi 9   Win Đầu 5 Đuôi 9 
  20/02/2018   Đầu 7 Đuôi 2  Miss
 19/02/2018  Đầu 0 Đuôi 8 Win Đầu 0 Đuôi 8
 15-18/2 (Nghỉ Tết)
 14/02/2018  Đầu 1 Đuôi 0 Miss
 13/02/2018   Đầu 7 Đuôi 1  Miss
 12/02/2018  Đầu 2 Đuôi 9 Win Đuôi 9
 11/02/2018  Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6 Đuôi 8
 10/02/2018 Đầu 8 Đuôi 1  Win Đầu 8 Đuôi 1
 09/02/2018  Đầu 0– Đuôi 9   Miss
 08/02/2018 Đầu 7 Đuôi 5   Win Đầu 7 Đuôi 5 
 07/02/2018 Đầu 2 Đuôi 5  Win Đầu 2 Đuôi 5
 06/02/2018  Đầu 9 Đuôi 5  Win Đầu 9 Đuôi 5
 05/02/2018 Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9 
04/02/2018 Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4 Đuôi 3 
 03/02/2018 Đầu 0 Đuôi 1  Win Đầu 0 Đuôi 1
 02/02/2018 Đầu 7 Đuôi 3  Win Đầu 7 Đuôi 3
 01/02/2018 Đầu 5 Đuôi 1 Win Đầu 5 Đuôi 1
 31/01/2018  Đầu 4 Đuôi 8 Win Đầu 4 Đuôi 8
 30/01/2018 Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9
 29/01/2018 Đầu 4 Đuôi 7  Win Đầu 4 Đuôi 7
 28/01/2018 Đầu 5 Đuôi 1 Win Đầu 5 Đuôi 1
 27/01/2018  Đầu 2 Đuôi 7  Miss
 26/01/2018  Đầu 3 Đuôi 5 Win Đuôi 5
25/01/2018  Đầu 7 Đuôi 8 Win Đuôi 8
 24/01/2018 Đầu 9 Đuôi 5  Miss
 23/01/2018  Đầu 2 Đuôi 5 Miss
 22/01/2018 Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0
 21/01/2018  Đầu 1 Đuôi 4   Miss
 20/01/2018  Đầu 6 Đuôi 3  Win Đầu 6 Đuôi 3
 19/01/2018 Đầu 2 Đuôi 1 Win Đầu 2 Đuôi 1
 18/01/2018  Đầu 9 Đuôi 2  Miss
 17/01/2018 Đầu 0 Đuôi 9  Win Đầu 0 Đuôi 9 
 16/01/2018  Đầu 6 Đuôi 6 Win Đầu 6 Đuôi 6
 15/01/2018  Đầu 9 Đuôi 8 Win Đầu 9 Đuôi 8
 14/01/2018  Đầu 5 Đuôi 2  Miss
 13/01/2018  Đầu 2 Đuôi 4 Win Đuôi 4
 12/01/2018  Đầu 7 Đuôi 2  Win Đầu 7
 11/01/2018  Đầu 8 Đuôi 3 Miss
 10/01/2018  Đầu 1 Đuôi 5   Miss
 09/01/2018  Đầu 9 Đuôi 6  Miss
 08/01/2018  Đầu 7 Đuôi 8 Win Đuôi 8
07/01/2018  Đầu 7 Đuôi 5 Miss
 06/01/2018  Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu 9
 05/01/2018  Đầu 8 Đuôi 1 Miss
 04/01/2018   Đầu 3 Đuôi 8  Miss
 03/01/2018  Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
 02/01/2018  Đầu 9 Đuôi 5    Miss
 01/01/2018  Đầu 6 Đuôi 1  Win Đầu 6
 31/12/2017 Đầu 5 Đuôi 9 Win Đầu 5 Đuôi 9
 30/12/2017 Đầu 7 Đuôi 3  Win Đầu 7 Đuôi 3
 29/12/2017 Đầu 7 Đuôi 3  Win Đầu 7 Đuôi 3
 28/12/2017  Đầu 8 Đuôi 3    Miss
 27/12/2017  Đầu 3 Đuôi 9   Miss
 26/12/2017 Đầu 0 Đuôi 4  Win Đầu 0 Đuôi 4
 25/12/2017 Đầu 6 Đuôi 3  Win Đầu 6 Đuôi 3
 24/12/2017  Đầu 9 Đuôi 5  Miss
 23/12/2017  Đầu 6 Đuôi 9  Win Đầu 6 Đuôi 9
 22/12/2017  Đầu 9 Đuôi 5  Miss
21/12/2017 Đầu 5 Đuôi 8 Win Đầu 5 Đuôi 8
 20/12/2017   Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6 Đuôi 8 
 19/12/2017   Đầu 1 Đuôi 8  Win Đầu 1 Đuôi 8
 18/12/2017   Đầu 7 Đuôi 5  Win Đầu 7 Đuôi 5 
 17/12/2017  Đầu 4 Đuôi 8  Win Đầu 4 Đuôi 8 
 16/12/2017  Đầu 3 Đuôi 1  Win Đầu 3 Đuôi 1
 15/12/2017  Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6 Đuôi 8
 14/12/2017   Đầu 8 Đuôi 7  Win Đầu 8 Đuôi 7
 13/12/2017  Đầu 7 Đuôi 2 Win Đầu 7 Đuôi 2
12/12/2017 Đầu 4 Đuôi 9  Win Đầu 4 Đuôi 9
 11/12/2017 Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0
 10/12/2017  Đầu 5 Đuôi 6  Trượt
 09/12/2017 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2
 08/12/2017  Đầu 2 Đuôi 0  Trượt
 07/12/2017 Đầu 5 Đuôi 3 Win Đầu 5 Đuôi 3
 06/12/2017  Đầu 2 Đuôi 3 Trượt
 05/12/2017  Đầu 6 Đuôi 8  Trượt
 04/12/2017  Đầu 9 Đuôi 3  Win Đuôi 3 
03/12/2017  Đầu 5 Đuôi 6 Trượt
 02/12/2017  Đầu 6 Đuôi 8 Trượt
 01/12/2017  Đầu 3 Đuôi 7 Trượt
 30/11/2017  Đầu 2 Đuôi 6 Trượt
 29/11/2017  Đầu 5 Đuôi 7 Trượt
 28/11/2017 Đầu 0 Đuôi 5 Win Đầu 0 Đuôi 5
 27/11/2017  Đầu 7 Đuôi 3 Trượt
 26/11/2017  Đầu 4 Đuôi 2   Trượt
 25/11/2017  Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8
 24/11/2017 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6 Đuôi 8
23/11/2017  Đầu 4 Đuôi 8  Trượt
 22/11/2017  Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2 Đuôi 4
21/11/2017 Đầu 5 Đuôi 3 Trượt
 20/11/2017  Đầu 8 Đuôi 4 Trượt
19/11/2017  Đầu 3 Đuôi 6 Trượt
 18/11/2017  Đầu 7 Đuôi 3 Trượt
 17/11/2017  Đầu 6 Đuôi 9 Trượt
 16/11/2017  Đầu 8 Đuôi 7 Trượt
 15/11/2017  Đầu 4 Đuôi 3 Trượt
 14/11/2017  Đầu 5 Đuôi 0 Trượt
13/11/2017  Đầu 8 Đuôi 3 Trượt
 12/11/2017  Đầu 2 Đuôi 4 Trượt
11/11/2017  Đầu 7 Đuôi 3 Win Đuôi 3
 10/11/2017  Đầu 6 Đuôi 4  Trượt
 09/11/2017  Đầu 1 Đuôi 7  Win Đuôi 7
08/11/2017 Đầu 4 Đuôi 6  Trượt
 07/11/2017   Đầu 2 Đuôi 8  Win Đuôi 8
 06/11/2017  Đầu 3 Đuôi 5 Win Đuôi 5
 05/11/2017  Đầu 7 Đuôi 9 Trượt
 04/11/2017  Đầu 1 Đuôi 7  Win Đuôi 7
 03/11/2017  Đầu 3 Đuôi 4 Win Đầu 3 Đuôi 4
 02/11/2017  Đầu 2 Đuôi 1 Win Đuôi 1
 01/11/2017   Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2
31/10/2017  Đầu 2 Đuôi 5 Trượt
30/10/2017 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7
29/10/2017  Đầu 9 Đuôi 4  Trượt
28/10/2017  Đầu 2 Đuôi 4  Win Đầu 2 Đuôi 4
27/10/2017  Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2
 26/10/2017 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2 
 25/10/2017 Đầu 2 Đuôi 2 Win Đầu 2 Đuôi 2
 24/10/2017 Đầu 3 Đuôi 4 Win Đầu 3 Đuôi 4
 23/10/2017  Đầu 1 Đuôi 6 Trượt
 22/10/2017 Đầu 5 Đuôi 3  Win Đầu 5 Đuôi 3
21/10/2017 Đầu 9 Đuôi 5 Win Đầu 9 Đuôi 5
 20/10/2017  Đầu 3 Đuôi 2 Win Đầu 3 Đuôi 2
 19/10/2017 Đầu 3 Đuôi 1 Win Đầu 3 Đuôi 1
 18/10/2017  Đầu 7 Đuôi 0 Win Đầu 7 Đuôi 0
17/10/2017 Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2 Đuôi 4
 16/10/2017  Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
 15/10/2017 Đầu 8 Đuôi 5  Win Đầu 8 Đuôi 5
 14/10/2017 Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu 7 Đuôi 2
 13/10/2017  Đầu 3 Đuôi 5   Trượt
12/10/2017 Đầu 0 Đuôi 4   Win Đầu 0 Đuôi 4 
11/10/2017  Đầu 9 Đuôi 0 Win Đầu 9 Đuôi 0
10/10/2017  Đầu 8 Đuôi 4  Trượt
 09/10/2017  Đầu 6 Đuôi 2 Trượt
 08/10/2017 Đầu 1 Đuôi 3  Trượt
07/10/2017 Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2 Đuôi 4 
06/10/2017  Đầu 6 Đuôi 5  Trượt
05/10/2017   Đầu 3 Đuôi 8  Trượt
04/10/2017 Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu 7 Đuôi 9 
 03/10/2017  Đầu 3 Đuôi 6 Trượt
 02/10/2017  Đầu 8 Đuôi 1 Trượt
01/10/2017  Đầu 2 Đuôi 0  Trượt
30/09/2017  Đầu 3 Đuôi 5 Win Đầu 3
29/09/2017  Đầu 1 Đuôi 4 Trượt
28/09/2017  Đầu 3 Đuôi 6 Trượt
27/09/2017  Đầu 1 Đuôi 7  Win  Đuôi 7
26/09/2017  Đầu 8 Đuôi 9  Trượt
25/09/2017 Đầu 3 Đuôi 9   Win Đầu 3 Đuôi 9 
24/09/2017 Đầu 5 Đuôi 2 Win Đầu 5 Đuôi 2 
23/09/2017 Đầu 2 Đuôi 1 Trượt
 22/09/2017  Đầu 3 Đuôi 9 Trượt
21/09/2017  Đầu 9 Đuôi 2 Trượt
 20/09/2017  Đầu 3 Đuôi 8  Trượt
19/09/2017  Đầu 6 Đuôi 2 Trượt
18/09/2017 Đầu 9 Đuôi 7  Trượt
 17/09/2017 Đầu 2 Đuôi 5 Trượt
16/09/2017  Đầu 9 Đuôi 2 Trượt
 15/09/2017  Đầu 2 Đuôi 7 Trượt
 14/09/2017 Đầu 3 Đuôi 9 Trượt
13/09/2017  Đầu 0 Đuôi 6  Trượt
 12/09/2017  Đầu 2 Đuôi 5 Ăn Đuôi 5
11/09/2017 Đầu 6 Đuôi 3 Trượt
10/09/2017  Đầu 2 Đuôi 8 Trượt
09/09/2017 Đầu 5– Đuôi 7 Trượt
08/09/2017 Đầu 3– Đuôi 0 Ăn Đầu 3  Đuôi 0
07/09/2017 Đầu 6– Đuôi 3 Ăn Đầu 6  Đuôi 3
 06/09/2017 Đầu 6– Đuôi 9 Ăn Đầu 6  Đuôi 9
05/09/2017 Đầu 5– Đuôi 9 Ăn Đầu 5  Đuôi 9
 04/09/2017 Đầu 5– Đuôi 7 Ăn Đầu 5  Đuôi 7
03/09/2017 Đầu 2– Đuôi 8 Trượt
02/09/2017 Đầu 7– Đuôi 6 Trượt
01/09/2017 Đầu 8– Đuôi 9 Ăn Đầu 8  Đuôi 9
31/08/2017 Đầu 5– Đuôi 4 Ăn Đầu 5  Đuôi 4
30/08/2017 Đầu 0– Đuôi 3 ĂN ĐÂU 0 ĐUÔI 3
 29/08/2017 Đầu 9– Đuôi 8  Ăn Đầu 9  Đuôi 8
28/08/2017 Đầu 1– Đuôi 8 Trượt
 27/08/2017 Đầu 8– Đuôi 9 Ăn Đầu 8
26/08/2017 Đầu 1– Đuôi 3 Ăn  Đuôi 3
25/08/2017 Đầu 5– Đuôi 6 Trượt
24/08/2017 Đầu 9– Đuôi 3 Trượt
 23/08/2017 Đầu 1– Đuôi 5 Trượt
 22/08/2017 Đầu 7– Đuôi 6 Trượt
 21/08/2017 Đầu 2– Đuôi 4 Trượt
20/08/2017 Đầu 0– Đuôi 9 ĂN ĐÂU 0 ĐUÔI 9
19/08/2017 Đầu 2– Đuôi 6  Trượt
18/08/2017  Đầu 3– Đuôi 4  Trượt
 17/08/2017 Đầu 1– Đuôi 7 Trượt
 16/08/2017 Đầu 4– Đuôi 8 Trượt
 15/08/2017 Đầu 7– Đuôi 2 Trượt
14/08/2017 Đầu 2– Đuôi 5 ĂN ĐÂU 2 ĐUÔI 5
 13/08/2017  Đầu 9– Đuôi 6 Trượt
 12/08/2017 Đầu 6– Đuôi 6 ĂN ĐÂU 6 ĐUÔI 6
11/08/2017 Đầu 1– Đuôi 2 ĂN ĐÂU 1 ĐUÔI 2 
10/08/2017  Đầu 2– Đuôi 1 Trượt
 09/08/2017  Đầu 1– Đuôi 5 Ăn Đầu 1
08/08/2017 Đầu 4– Đuôi 6 Trượt
 07/08/2017 Đầu 2– Đuôi 3 ĂN ĐÂU 2 ĐUÔI 3
 06/08/2017 Đầu 7– Đuôi 1 Trượt
 05/08/2017  Đầu 6– Đuôi 5 Trượt
04/08/2017 Đầu 9– Đuôi 4 Trượt
03/08/2017 Đầu 2– Đuôi 5 Trượt
 02/08/2017 Đầu 8– Đuôi 7 ĂN ĐÂU 8
01/08/2017 Đầu 6– Đuôi 3 ĂN ĐÂU 6
31/07/2017 Đầu 2– Đuôi 5 Trượt
 30/07/2017  Đầu 0– Đuôi 9 Trượt
 29/07/2017  Đầu 3– Đuôi 0 ĂN ĐÂU 3 ĐUÔI 0
 28/07/2017 Đầu 9– Đuôi 4 Trượt
27/07/2017 Đầu 2– Đuôi 6 Trượt
 26/07/2017 Đầu 9– Đuôi 1 Trượt
25/07/2017 Đầu 6– Đuôi 8 ĂN ĐÂU 6
 24/07/2017 Đầu 6– Đuôi 4 Trượt
 23/07/2017 Đầu 3– Đuôi 7 Trượt
 22/07/2017 Đầu 2– Đuôi 9 Trượt
 21/07/2017 Đầu 7– Đuôi 4 ĂN ĐUÔI 4 
 20/07/2017  Đầu 9– Đuôi 6  Trượt
 19/07/2017  Đầu 2– Đuôi 7 ĂN ĐUÔI 7
 18/07/2017  Đầu 6– Đuôi 8   ĂN ĐÂU 6
 17/07/2017  Đầu 2– Đuôi 5   Trượt
 16/07/2017  Đầu 9– Đuôi 6  Trượt
 15/07/2017  Đầu 6– Đuôi 3  Trượt
 14/07/2017  Đầu 4– Đuôi 2  Trượt
 13/07/2017  Đầu 3– Đuôi 1  ĂN ĐÂU 3 ĐUÔ 1
12/07/2017 Đầu 1– Đuôi 2 ĂN ĐÂU 1 ĐUÔI 2 
11/07/2017 Đầu 1– Đuôi 0 ĂN ĐÂU 1 ĐUÔI 0
10/07/2017  Đầu 4– Đuôi 7 ĂN ĐÂU 4 ĐUÔI 7
09/07/2017  Đầu 7– Đuôi 9 Trượt
08/07/2017  Đầu 1– Đuôi 8 Trượt
 07/07/2017 Đầu 9– Đuôi 5 ĂN ĐÂU 9 
06/07/2017 Đầu 5– Đuôi 2 ĂN ĐUÔI 2
 05/07/2017  Đầu 0– Đuôi 9 Trượt
 04/07/2017  Đầu 6– Đuôi 3 Trượt
03/07/2017 Đầu 3– Đuôi 7 Trượt
02/07/2017 Đầu 2– Đuôi 8 Trượt
01/07/2017 Đầu 2– Đuôi 1 ĂN ĐÂU 2 ĐUÔI 1 
 30/06/2017  Đầu 1– Đuôi 9 ĂN ĐUÔI 9
 29/06/2017 Đầu 4 – Đuôi 0 Trượt
 28/06/2017  Đầu 9 – Đuôi 4 ĂN ĐÂU 9 ĐUÔI 4
27/06/2017 Đầu 0 – Đuôi 3 ĂN ĐÂU 0 ĐUÔI 3
 26/06/2017 Đầu 2 – Đuôi 6 ĂN ĐÂU 2 
25/06/2017 Đầu 3 – Đuôi 7 Trượt
24/06/2017 Đầu 6 – Đuôi 1 ĂN ĐÂU 6 ĐUÔI 1
23/06/2017 Đầu 9 – Đuôi 3 ĂN ĐUÔI 3
22/06/2017  Đầu 2 – Đuôi 4 Trượt
21/06/2017 Đầu 5 – Đuôi 9 Trượt
 20/06/2017 Đầu 9 – Đuôi 5 ĂN ĐÂU 9 
19/06/2017 Đầu 2 – Đuôi 4  ĂN ĐÂU 2 ĐUÔI 4
18/06/2017 Đầu 3 – Đuôi 0 Trượt
17/06/2017 Đầu 6 – Đuôi 2  Trượt
 16/06/2017  Đầu 9 – Đuôi 4 Trượt
15/06/2017 Đầu 0 – Đuôi 5 Trượt
  14/06/2017  Đầu 9 – Đuôi 7  Trượt
13/06/2017 Đầu 1 – Đuôi 6  Trượt
12/06/2017 Đầu 9 – Đuôi 7   Trượt
 11/06/2017 Đầu 2 – Đuôi 1  ĂN ĐÂU 2 ĐUÔI 1
 10/06/2017   Đầu 7 – Đuôi 8   Trượt
09/06/2017  Đầu 9 – Đuôi 2 ĂN ĐÂU 9 ĐUÔI 2 
08/06/2017 Đầu 9 – Đuôi 4   Trượt
 07/06/2017 Đầu 4 – Đuôi 7  Trượt
 06/06/2017 Đầu 3 – Đuôi 2 ĂN ĐÂU 3
 05/06/2017 Đầu 1 – Đuôi 5  Trượt
04/06/2017 Đầu 3 – Đuôi 2 Trượt
03/06/2017 Đầu 1 – Đuôi 4 Trượt
02/06/2017 Đầu 3 – Đuôi 6 ĂN ĐÂU 3 ĐUÔI 6
01/06/2017 Đầu 3 – Đuôi 8 ĂN ĐÂU 3 
31/05/2017 Đầu 4 – Đuôi 9  Trượt
30/05/2017 Đầu 8 – Đuôi 6  Trượt
29/05/2017  Đầu 2 – Đuôi 0 Trượt
 28/05/2017  Đầu 9 – Đuôi 1 Trượt
27/05/2017 Đầu 4 – Đuôi 5  ĂN ĐUÔI 5
 26/05/2017 Đầu 3 – Đuôi 4 Trượt
 25/05/2017 Đầu 5– Đuôi 9 ĂN ĐUÔI 9
24/05/2017 Đầu 9– Đuôi 1 ĂN ĐÂU 9
23/05/2017 Đầu 9– Đuôi 7 ĂN ĐUÔI 7
22/05/2017 Đầu 6– Đuôi 3 Trượt
21/05/2017 Đầu 9– Đuôi 5 Trượt
20/05/2017 Đầu 7– Đuôi 3 Trượt
19/05/2017 Đầu 8– Đuôi 0 ĂN ĐÂU 8 ĐUÔI 0
18/05/2017 Đầu 3– Đuôi 6 ĂN ĐÂU 3 ĐUÔI 6
17/05/2017 Đầu 7– Đuôi 0 ĂN ĐÂU 7 ĐUÔI 0
16/05/2017 Đầu 9– Đuôi 4 ĂN ĐÂU 9 ĐUÔI 4
15/05/2017 Đầu 4– Đuôi 9 ĂN ĐÂU 4 ĐUÔI 9
14/05/2017 Đầu 1– Đuôi 9 Trượt
13/05/2017 Đầu 3– Đuôi 5 ĂN ĐUÔI 5
12/05/2017 Đầu 8– Đuôi 4 Trượt
11/05/2017 Đầu 2– Đuôi 0 Trượt
10/05/2017 Đầu 6– Đuôi 2 ĂN ĐÂU 6 ĐUÔI 2
09/05/2017 Đầu 1– Đuôi 6 Trượt
08/05/2017 Đầu 4– Đuôi 0 ĂN ĐUÔI 0
07/05/2017 Đầu 5– Đuôi 2 Trượt
06/05/2017 Đầu 8– Đuôi 7 Trượt
05/05/2017 Đầu 5 – Đuôi 2 Trượt
04/05/2017 Đầu 6– Đuôi 4 ĂN ĐUÔI 4
03/05/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 ĂN ĐÂU 8 ĐUÔI 1
02/05/2017 Đầu 9– Đuôi 3 Trượt
01/05/2017 Đầu 6 – Đuôi 5 ĂN ĐẦU 6 ĐUÔI 5
30/04/2017 Đầu 2– Đuôi 9 Trượt
29/04/2017 Đầu 1 – Đuôi 6 Trượt
28/04/2017 Đầu 5– Đuôi 7 ĂN ĐẦU 5
27/04/2017 Đầu 6 – Đuôi 3 ĂN ĐẦU 6 ĐUÔI 3
26/04/2017 Đầu 3– Đuôi 5 Trượt
25/04/2017 Đầu 4 – Đuôi 9 ĂN ĐẦU 4 ĐUÔI 9
24/04/2017 Đầu 8– Đuôi 4 ĂN ĐẦU 8 ĐUÔI 4
23/04/2017 Đầu 0 – Đuôi 5 ĂN ĐẦU 0 ĐUÔI 5
22/04/2017 Đầu 2 – Đuôi 7 Trượt
21/04/2017 Đầu 5 Đuôi 1 Trượt
20/04/2017 Đầu 2 – Đuôi 5 ĂN ĐẦU 2 
19/04/2017  Đầu 8- Đuôi 6 ĂN ĐẦU 8 ĐUÔI 6
18/04/2017 Đầu 1 – Đuôi 9 ĂN ĐẦU 1
17/04/2017  Đầu 2- Đuôi 2 ĂN ĐẦU 2 ĐUÔI 2
16/04/2017 Đầu 0 – Đuôi 9 ĂN ĐẦU 0 ĐUÔI 9
15/04/2017 Đầu 7– Đuôi 4 Trượt
14/04/2017 Đầu 5– Đuôi 3 ĂN  ĐUÔI 3
13/04/2017 Đầu 1– Đuôi 1 ĂN ĐẦU ĐUÔI 11
12/04/2017 Đầu 2– Đuôi 4 ĂN ĐẦU 2 ĐUÔI 4
11/04/2017 ĐẦU 5– ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 5 ĐUÔI 9
10/04/2017 ĐẦU 2– ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3
09/04/2017 ĐẦU 1– ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 1 ĐUÔI 6
08/04/2017 Đầu 8 – Đuôi 6 ĂN  ĐUÔI 6
07/04/2017 ĐẦU 8– ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 8 ĐUÔI 1
06/04/2017 ĐẦU 1– ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8
05/04/2017 ĐẦU 0– ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 0 ĐUÔI 7
04/04/2017 ĐẦU 1– ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 1
03/04/2017 ĐẦU 2– ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3
02/04/2017 ĐẦU 7– ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 7 ĐUÔI 0
01/04/2017 ĐẦU 5– ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5
Song Thủ Lô VIP Miền Bắc
Previous post
3 Càng Miền Bắc Siêu Vip
Next post