SOI CẦU VIP ONLINE

Chốt Đề Đầu – Đuôi Vip Miền Bắc

TUYỆT ĐỐI TRÚNG ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI VIP MIỀN BẮC

+Với thẻ nạp 300.000 VNĐ Anh Em sẽ Nhận được ngay Đề Đầu Đuôi Hôm Nay Về Bao Nhiêu

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 3 cái 100k )

+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU – DUÔI
NGÀY SOI CẦU ĐẦU-ĐUÔI VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!
 18/10/2018  Đầu 7 Đuôi 8  Miss
 17/10/2018 Đầu 1 Đuôi 6 Win Đầu 1 Đuôi 6
 16/10/2018  Đầu 3 Đuôi 0  Miss
  15/10/2018 Đầu 1 Đuôi 9 Win Đầu 1 Đuôi 9
 14/10/2018  Đầu 2 Đuôi 8 Win Đầu 2 Đuôi 8
 13/10/2018  Đầu 8 Đuôi 5 Win Đuôi 5
 12/10/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đầu 1 Đuôi 8
 11/10/2018  Đầu 7 Đuôi 9   Miss
 10/10/2018  Đầu 6 Đuôi 1  Miss
 09/10/2018  Đầu 5 Đuôi 6  Miss
 08/10/2018  Đầu 8 Đuôi 3  Miss
  07/10/2018  Đầu 1 Đuôi 0 Miss
06/10/2018  Đầu 4 Đuôi 5 Win Đuôi 5
 05/10/2018  Đầu 9 Đuôi 0 Miss
 04/10/2018   Đầu 3 Đuôi 4  Win Đầu 3 Đuôi 4
 03/10/2018 Đầu 3 Đuôi 7 Win Đầu 3 Đuôi 7
 02/10/2018  Đầu 1 Đuôi 8 Miss
 01/10/2018 Đầu 6 Đuôi 5  Win Đầu 6 Đuôi 5
 30/09/2018  Đầu 7 Đuôi 2 Miss
 29/09/2018 Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3 Đuôi 0
28/09/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6
 27/09/2018  Đầu 9 Đuôi 5  Win Đuôi 5
 26/09/2018  Đầu 2 Đuôi 2 Win Đầu 2 Đuôi 2
 25/09/2018  Đầu 3 Đuôi 2  Miss
 24/09/2018 Đầu 6 Đuôi 9  Win Đầu 6 Đuôi 9
 23/09/2018 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2
 22/09/2018  Đầu 8 Đuôi 5 Miss
 21/09/2018  Đầu 5 Đuôi 2 Miss
 20/09/2018  Đầu 7 Đuôi 3 Miss
 19/09/2018  Đầu 1 Đuôi 8 Miss
 18/09/2018   Đầu 3 Đuôi 7 Miss
 17/09/2018  Đầu 9 Đuôi 8 Miss
 16/09/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đầu 6 Đuôi 3
 15/09/2018 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đầu 7
 14/09/2018  Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8
 13/09/2018 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2
 12/09/2018  Đầu 1 Đuôi 2  Miss
 11/09/2018 Đầu 4 Đuôi 0 Win Đầu 4 Đuôi 0
 10/09/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5
 09/09/2018  Đầu 9 Đuôi 0 Miss
 08/09/2018  Đầu 4 Đuôi 5 Win Đuôi 5
 07/09/2018 Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7
 06/09/2018  Đầu 7 Đuôi 3  Miss
 05/09/2018  Đầu 2 Đuôi 6  Miss
 04/09/2018 Đầu 4 Đuôi 3 Miss
 03/09/2018   Đầu 2 Đuôi 7 Miss
 02/09/2018  Đầu 4 Đuôi 0 Win Đầu 4 Đuôi 0
01/09/2018  Đầu 1 Đuôi 9 Win Đầu 1 Đuôi 9
 31/08/2018  Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7
 30/08/2018  Đầu 7 Đuôi 2  Miss
 29/08/2018 Đầu 8 Đuôi 0 Win Đầu 8
 28/08/2018  Đầu 1 Đuôi 2 Miss
 27/08/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7
 26/08/2018  Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1
 25/08/2018 Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0
 24/08/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
 23/08/2018 Đầu 3 Đuôi 5 Win Đầu 3 Đuôi 5
 22/08/2018 Đầu 7 Đuôi 3 Win Đầu 7 Đuôi 3
 21/08/2018  Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6
 20/08/2018 Đầu 5 Đuôi 7 Win Đầu 5 Đuôi 7
 19/08/2018 Đầu 4 Đuôi 7  Miss
 18/08/2018  Đầu 7 Đuôi 5 Win Đầu 7
 17/08/2018  Đầu 1 Đuôi 9  Miss
 16/08/2018 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7
 15/08/2018 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2
 14/08/2018  Đầu 8 Đuôi 6  Win Đầu 8 Đuôi 6
 13/08/2018  Đầu 2 Đuôi 8  Miss
 12/08/2018  Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7 Đuôi 7
 11/08/2018  Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0
 10/08/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1 
 09/08/2018  Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
 08/08/2018  Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9
 07/08/2018 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3
06/08/2018 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1 Đuôi 4
  05/08/2018 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3 Đuôi 8
 04/08/2018  Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2 Đuôi 4
 03/08/2018  Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6 
 02/08/2018  Đầu 5 Đuôi 6  Miss
 01/08/2018 Đầu 8 Đuôi 2  Miss
  31/07/2018  Đầu 3 Đuôi 4 Win Đầu 3
 30/07/2018  Đầu 6 Đuôi 7 Miss
 29/07/2018  Đầu 7 Đuôi 2 Win Đuôi 2
 28/07/2018  Đầu 1 Đuôi 3 Win Đuôi 3
 27/07/2018  Đầu 6 Đuôi 5  Miss
 26/07/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6
 25/07/2018  Đầu 4 Đuôi 1 Win Đầu 4 Đuôi 1
 24/07/2018 Đầu 8 Đuôi 1  Miss
 23/07/2018  Đầu 5 Đuôi 6 Win Đuôi 6
 22/07/2018  Đầu 9 Đuôi 2  Win Đầu 9 Đuôi 2
 21/07/2018  Đầu 7 Đuôi 8 Win Đuôi 8
 20/07/2018  Đầu 5 Đuôi 2  Miss
 19/07/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
18/07/2018  Đầu 7 Đuôi 2  Miss
 17/07/2018 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3
 16/07/2018  Đầu 4 Đuôi 5  Miss
 15/07/2018  Đầu 5 Đuôi 7   Miss
 14/07/2018  Đầu 3 Đuôi 2  Miss
 13/07/2018 Đầu 1 Đuôi 3 Miss
 12/07/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5
 11/07/2018  Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4
 10/07/2018  Đầu 5 Đuôi 7 Win Đầu 5 Đuôi 7
09/07/2018  Đầu 2 Đuôi 9 Miss
 08/07/2018 Đầu 9 Đuôi 9 Win Đầu 9 Đuôi 9
 07/07/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7
 06/07/2018  Đầu 1 Đuôi 4  Win Đầu 1 Đuôi 4
 05/07/2018 Đầu 1 Đuôi 5  Win Đuôi 5
 04/07/2018 Đầu 9 Đuôi 5 Win Đầu 9 Đuôi 5
 03/07/2018  Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3 Đuôi 0 
 02/07/2018  Đầu 5 Đuôi 8  Miss
 01/07/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
 30/06/2018  Đầu 4 Đuôi 2 Win Đầu 4 Đuôi 2
 29/06/2018  Đầu 4 Đuôi 6  Miss
 28/06/2018 Đầu 0 Đuôi 3  Miss
 27/06/2018  Đầu 9 Đuôi 8 Win Đầu 9 Đuôi 8 
 26/06/2018  Đầu 7 Đuôi 3  Miss
 25/06/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3
 24/06/2018  Đầu 2 Đuôi 1  Miss
 23/06/2018  Đầu 9 Đuôi 6 Win Đầu 9 Đuôi 6
 22/06/2018  Đầu 4 Đuôi 3 Win Đuôi 3
 21/06/2018  Đầu 8 Đuôi 3  Miss
 20/06/2018 Đầu 1 Đuôi 5  Win Đầu 1 Đuôi 5
 19/06/2018  Đầu 8 Đuôi 9 Win Đầu 8 Đuôi 9
 18/06/2018 Đầu 3 Đuôi 3 Win Đầu 3 Đuôi 3
 17/06/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6 Đuôi 4
 16/06/2018  Đầu 8 Đuôi 2  Miss
15/06/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5
 14/06/2018 Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4 Đuôi 3
 13/06/2018  Đầu 3 Đuôi 7 Win Đầu 3 Đuôi 7
 12/06/2018   Đầu 8 Đuôi 3  Miss
 11/06/2018  Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4
 10/06/2018 Đầu 0 Đuôi 3 Win Đầu 0 Đuôi 3
 09/06/2018 Đầu 9 Đuôi 9 Win Đầu 9 Đuôi 9
 08/06/2018 Đầu 3 Đuôi 8  Win Đầu 3 Đuôi 8
 07/06/2018 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
 06/06/2018  Đầu 5 Đuôi 2 Miss
 05/06/2018  Đầu 2 Đuôi 1 Miss
 04/06/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3
 03/06/2018 Đầu 0 Đuôi 0 Win Đầu 0 Đuôi 0 
 02/06/2018  Đầu 2 Đuôi 1  Miss
 01/06/2018  Đầu 7 Đuôi 2 Win Đầu 7 Đuôi 2 
Song Thủ Lô VIP Miền Bắc
Previous post
3 Càng Miền Bắc Siêu Vip
Next post